Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

45 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Sintetitzar coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals i innovadors en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en l'àmbit de la comunicació, tant en el context professional com d'investigació.

CG01 - Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb els camps emergents de la comunicació.

CG03 - Analitzar en profunditat, a través del coneixement teoricopràctic dels codis deontològics vigents en els àmbits de la publicitat, de la comunicació audiovisual i del periodisme, l'ètica professional, l'autoregulació i la responsabilitat social i cultural en l'àmbit comunicatiu.

Resultats d'aprenentatge

Dissenyar un pla d'investigació o un projecte d'aplicació professional i les diferents fases que s'hi han de seguir.

Definir i enunciar problemes i fenòmens a estudiar en el camp de la comunicació, mitjançant la correcta formulació d'hipòtesis de treball.

Aplicar diferents metodologies d'investigació i d'anàlisi dels fenòmens i textos comunicatius a estudiar.