Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1216 - Estadística Aplicada a la Gestió i Administració Pública

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Criteris de superació

La nota total serà:

70% Examen escrit de teoria i problemes.
Aquest examen escrit final i global que estarà format per preguntes del conjunt del temari desenvolupat a classe de teoria i problemes, en format de qüestions i problemes.


30% Memòries i informes de les pràctiques de laboratori.
Aquest 30% es reparteixen 5% per a la realització de les pràctiques de laboratori, 10% per al "treball realitzat durant el curs" i 15% s per "examen final sobre les pràctiques".
- Per a la segona convocatòria del curs es guardaran les notes de les pràctiques de laboratori.
- Es considera presentat a l'assignatura l'alumne / a que s'ha presentat a l'examen final global.
- L'alumnat que no pugui assistir a classe, podrà obtenir la màxima nota realitzant les memòries i informes dels treballs si abans del desenvolupament de les pràctiques de laboratori ha informat el professorat de la no assistència a aquestes, no amb posterioritat.

Per superar l'assignatura, ha d'obtenir un mínim de 5 sobre 10 del total en la suma de tots els elements. A més caldrà obtenir mínim un 25% de l'examen escrit  final (sobre 70%).


Els alumnes, per tenir el màxim de nota, hauran de completar totes les parts que, a més, es treballa amb diferents aspectes.