Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1216 - Estadística Aplicada a la Gestió i Administració Pública

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

33 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 65
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE19 - Operar amb dades d’investigació quantitatives i qualitatives.

CG11 - Resolució de problemes.

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG2 - Capacitat de gestió de la informació.

CG9 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

RAE25 Ser capaç de dissenyar tècniques d’investigació estadística.

RAE24 Ser capaç de definir objectes d’investigació i plantejar hipòtesis estadístiques.

RAE23 Ser capaç d’elaborar i explicar informació estadística comparada.

RAE22 Ser capaç de conèixer bases de dades i indicadors estadístics rellevants.

RAE21 Ser capaç d’aprendre els coneixements d’estadística aplicada a les ciències socials.