Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1036 - Gestió i Control de la Qualitat de Processos Industrials

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Capacitat per a l’anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

CG06 - Resolució de problemes.

CG08 - Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

CE02, CG08 - Ser capaç d’enjudiciar de forma crítica la marxa d’un procés o la qualitat d’un producte.

CE02, CG06 - Ser capaç de resoldre els problemes que puguen plantejar-se en el control d’un procés.

CE02 - Ser capaç d’optimitzar el funcionament de processos industrials.

CE02 - Ser capaç d’analitzar el comportament temporal de processos industrials.

CE02 - Ser capaç de predir el comportament d’un procés o d’un producte.