Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1036 - Gestió i Control de la Qualitat de Processos Industrials

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

65%

Avaluació contínua

35%

Criteris de superació

A) Per a superar l'assignatura és necessària una nota final de 5 sobre 10, mitjana entre l'examen escrit i l'avaluació contínua. Per a realitzar la mitjana entre aquests dos tipus de prova és necessari almenys un 2,5 sobre 6,5 en l'examen escrit.

Els alumnes i les alumnes que no superen la primera convocatòria ordinària podran presentar-se a l'examen escrit de la segona convocatòria. En la segona convocatòria es manté la puntuació obtinguda en la primera convocatòria per a l'avaluació contínua, així com el criteri d'una nota mínima de 2,5 sobre 6,5 en l'examen escrit per a efectuar la mitjana entre la nota de l'examen i la de l'avaluació contínua.

Aixi mateix, en la convocatòria extraordinària es mantindrà la nota de l'última avaluació continua realitzada, per fer el càlcul de la nota final de la asssignatura.

B) Perquè l'estudiant es considere presentat en una convocatòria és estrictament necessari haver-se presentat a l'examen escrit.