Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1035 - Simulació i Optimització de Processos

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Capacitat per a l’anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

CE04 - Capacitat per a dissenyar, gestionar i operar procediments de simulació, control i instrumentació de processos químics.

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

CG06 - Resolució de problemes.

CG08 - Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

CG08 - Ser capaç d’analitzar críticament els resultats d’una simulació.

CG06 - Ser capaç de resoldre els problemes que planteja construir models de processos químics.

CG05 - Ser capaç d’analitzar la informació disponible sobre un procés químic.

CE04 - Ser capaç de simular processos químics amb eines informàtiques.

CE04 - Ser capaç de resoldre problemes de control de processos químics.

CE02 - Ser capaç d’optimitzar models matemàtics de processos químics.

CE02 - Ser capaç de dissenyar models matemàtics de processos químics.