Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1035 - Simulació i Optimització de Processos

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Lliçó magistral: Mètode expositiu que consisteix en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada d'acord amb criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professorat, amb suport de tècniques multimèdia, dels continguts sobre la matèria objecto d'estudi. Part d'aquest material estarà redactat en anglès per introduir els alumnes en el vocabulari utilitzat en enginyeria de processos i producte.

Resolució d'exercicis i problemes per part del professorat: El professorat desenvolupa i interpreta solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment. S'usa com a complement a la lliçó magistral.

Resolució d'exercicis i problemes per part del estudiantat: Situacions on l'alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment.

Treball de laboratori: Mètode que consisteix en el desenvolupament per part del alumnat d'un treball específic de laboratori científic-tecnològic sota la supervisió del professorat. Aquest tipus de metodologia es distingeix per l'elevada autonomia amb la qual ha de treballar l'alumnat.