PS1016 - Psicologia Evolutiva II

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Lliçó magistral en gran grup de teoria.
Resolució d'exercicis i problemes en grups reduïts de pràctiques.
Elaboració de treballs acadèmics en seminaris.