PS1016 - Psicologia Evolutiva II

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

 

Teoria i pràctiques en l'aula


Tema 1: Inicis del desenrotllament 0-3 anys

Tema 2: Infància

Tema 3: Adolescència

Tema 4: Adultesa emergent


Pràctiques de laboratori i seminaris


Fites del desenrotllament"