Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1038 - Economia Ambiental

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

 

A) La nota mínima de cada una de les proves perquè l'alumnat puga superar l'assignatura és de 5.

B) Per a presentar-se a l‘examen s'exigeix, prèviament, haver lliurat el treball acadèmic i els informes de pràctiques.


C) És requisit imprescindible aprovar l'examen perquè es puga ponderar la nota en conjunt. Els informes de pràctiques no son recuperables, pero es permet que en la segona convocatoria, l'alumnat puga presentar-se a l'examen y aprovar de forma directa amb la seua nota.