Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1038 - Economia Ambiental

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG10 - Sensibilitat sobre temes mediambientals.

EP09 - Anàlisi microeconòmica des de  la perspectiva de l’equilibri general.

EP10 - Anàlisi de les polítiques econòmiques condicionades pel seu impacte sobre les unitats territorials.

EA04 – Habilitat en la recerca d’informació i investigació

Resultats d'aprenentatge

Conèixer les implicacions del medi ambient en la vida quotidiana.

Conèixer les aportacions de l’economia a la gestió dels recursos naturals.

Conèixer els processos que origina el canvi global i les seues conseqüències.

Conèixer els mètodes de valoració econòmica d’actius ambientals .

Conèixer els fonaments de l’elecció social.

Buscar i presentar informació rellevant de forma estructurada, tant en aspectes de forma com de fons.

Analitzar les causes i conseqüències de problemes ambientals globals i locals.