Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0978 - Subtitulació B (Anglès)-A1 (Espanyol)

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

 

Hi ha un examen al final del curs (80% de la nota final), que consta de la traducció per a subtitulació d'un text audiovisual d'uns tres o quatre minuts (uns 50 subtítols, aproximadament, segons grau de dificultat), que es realitzarà en el laboratori, amb possibilitat de consultar tots els materials que l'alumne o alumna vulga. L'estudiantat ha d'anar-hi amb un mínim de 5 punts sobre 10 a l’examen. A més, l'estudiantat ha d'entregar dos treballs acadèmics que puntuaran un 20% de la nota final (10% + 10% cada un).

La realització de l’examen significa que l'estudiantat s'ha presentat a la convocatòria. S’han d'entregar els treballs acadèmics en les condicions i els terminis previstos i publicats convenientment en l’Aula Virtual. L’assignatura es considerarà aprovada si la nota mitjana final arriba a 5 punts sobre 10.

Es valorarà de manera positiva la participació activa en classe i la realització de traduccions i exercicis a casa. 

Aquests criteris s'apliquen tant a la primera com a la segona convocatòria.