Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0977 - Subtitulació B (Anglès)-A1 (Català)

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE03 - Domini de la llengua materna i la seua cultura pera traduir i interpretar.

CE04 - Domini de la primera llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació.

CG04 - Motivació per la qualitat

CG05 - Creativitat

Resultats d'aprenentatge

Traduir adequadament un text audiovisual.

Ser capaç de recórrer a les fonts de documentació sobre llengua, cultura i cinema que estan a l'abast de l'estudiant i utilitzar-les amb eficiència.

Ser capaç de comprendre un guió audiovisual escrit en llengua anglesa.

Ser capaç de comprendre la llengua oral del text audiovisual.

Ser capaç d'aplicar les normes professionals de la traducció audiovisual a Europa.

Reescriure un guió audiovisual en llengua materna, especialment, dominant els registres orals de la llengua.

Manejar recursos electrònics per a la traducció audiovisual, i programes informàtics d'edició de vídeo i àudio, i subtitulació.