Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

1ª i 2ª convocatòria ordinària

L'avaluació consta de dos tipus de proves:

-  Avaluació contínua (40%)

o   Memòries de pràctiques (20%)

o   Activitats d'avaluació continua (20%)

-  Examen final (60%)

 

Les proves que formen part de l'avaluació contínua no són recuperables i la qualificació obtinguda en la 1ª convocatòria es manté per a la 2ª convocatòria del mateix curs acadèmic.

Per poder aprovar l'assignatura, l'alumne/a ha d'obtindre com a mínim una nota de 4 sobre 10 en l'examen final i de 5 sobre 10 en la nota final de l'assignatura.

En cas de que la nota de l'examen final no arribe a la puntuación mínima exigida, la qualificació màxima de l'assignatura serà de 4,5 punts.

 

Convocatòria extraordinària de final de carrera

Es plantejarà una única prova en la qual s'avaluaràn tots els continguts de l'assignatura, és a dir, tant els continguts evaluats en les activitats d'avaluació continua com els continguts evaluats en l'examen final de les convocatòries ordinàries. La nota mínima per a aprobar l'assignatura és de 5.