SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0927 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets (IV)

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

 Com l’objectiu general del curs és la comprensió lectora, la metodologia es basa en procediments de lectura i en l’aprenentatge per tasques, a partir dels quals i per mitjà dels quals veurem els punts de l’apartat “Continguts”.

           Els procediments de lectura mencionats se centraran en el model interactiu, es fomenta la participació de l’estudiantat en les activitats de comprensió de la part teòrica, en la resolució de problemes i de casos pràctics, en la realització de treballs personals i en equip, en exposicions, posades en comú i discussions.

           Treballarem per a això distints tipus de text.  En cada un s’incidirà en les marques o aspectes formals, en les característiques lingüístiques i discursives particulars.

           Sempre que siga materialment possible, s’intentarà, sobre cada tema, treballar amb distints tipus de text, orals i escrits.

           La participació de l’estudiantat s’orientarà cap a activitats que els permeten refermar i/o adquirir estratègies adequades de comprensió lectora, com:

- Observació i localització en els textos de noves formulacions de les idees, de les articulacions del text, les formes estilístiques, les convencions genèriques, la terminologia, etcètera;

- Activitats de comprensió, d’observació i d'anàlisi tant sobre l’estructura del text com sobre el contingut.

- Activitats de producció oral i escrita.

           El material de treball utilitzat es basarà en “dossiers” confeccionats pel professorat, qui els facilitarà directament en la classe o en l’aula virtual o que quedaran a disposició de l'estudiantat en reprografia.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16