SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0927 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets (IV)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Nota de la matèria: 80% de la nota: examen escrit; 20% de la nota: avaluació continua.

A) La nota mínima per a superar la matèria és un 4 en l'examen escrit (sobre un total de 8 punts).

La nota de l'avaluació continua se sumarà a partir del 4.

La realització de la prova escrita és obligatòria per a considerar-se presentat a l'examen.

B) Prova escrita (80% de la nota), 60% en l'examen final, en la data oficial, 20% examen parcial durant el semestre: exercici de comprensió escrita, exercici lexicogramatical, activitat de producció escrita i síntesi d'un text.

En l’examen escrit es tindran en compte els errors lexicogramaticals comesos que es consideren errors greus que haurien d'estar assimilats per pertànyer a un nivell inferior. A partir de tres errors greus (tipus a/à de le/du de les/des, etc.), es podrà deixar sense puntuació positiva l’activitat o la frase, en funció de l’activitat.

Avaluació continua (20% de la nota): nota dels dossiers treballats a classe i remesos a la data indicada al principi de curs, assistència i participació en classe, nivell d'oral (presentació d'un treball individual o en grup, intervencions espontànies o nominals, lectures, comentaris sobre les recerques personals dels temes estudiats).

L’assistència a classe es considera obligatòria per a optar a la nota corresponent a l’avaluació continua. Qualsevol problema personal que impedisca l’assistència ha de comunicar-se al professorat a principi de curs. Aquest decidirà, segons cada situació, si es pot pal·liar l’absència i com.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16