Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0909 - Anglès Professional per a Comunicadors (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Procés d'autoavaluació (oral, escrita, individual, grupal)

15%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

Proves necessàries per considerar com presentat al estudiant en una convocatòria:


- Examen escrit de les partes de TE (50%) i PR (35%) + exercici d'autoavaluació incorporat a l'examen escrit (15%). Aquestes proves únicament podràn realitzar-se una vegada finalitzat el curs en les dates oficials,  i seran recuperables en la resta de convocatèries del curs.

- Prova de comunicació oral en públic com a part de la avaluació continuada a les classes de PR y al SE (15%): Aquest percentatge és opcional i sumatori i pot contribuir a millorar la nota final  (però només podrà realitzar-se en les classes pràctiques del curs i en les dates assignades per a això). Més específicament, la prova es basarà en: 1)     Un treball previ de documentació i recerca de fonts d'informació en diferents mitjans de comunicació - especialment l'electrònic – pels estudiants (10%). 2)     La posterior presentació i defensa pública a l'aula, i.e., aquí l'alumnat haura de demostrar la seva capacitat per respondre a possibles preguntes i suggeriments (5%).Aquesta prova no sera recuperable en la resta de convocatoròries del curs.

És considerarà "Presentat" l'alumnat qui es presente a l'examen escrit.