Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0909 - Anglès Professional per a Comunicadors (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'ensenyança de la llengua anglesa respon clarament a un enfocament comunicatiu i al llarg del curs es treballaran les quatre destreses tradicionals de l'anglés (comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita).

Si bé el curs fa un repàs de les principals estructures gramaticals, és important destacar que aquest es centra sobretot en les estructures i funcions específiques, així com al vocabulari utilitzat a l'àmbit del marketing i la publicitat.A fi de proporcionar a l'alumnat una base sòlida tant en el coneixement conceptual, en les classes teòriques, com a pràctic o aplicat –tenint en compte que tots dos es complementen i reforcen entre si–, el curs es presenta repartit en els següents components:

Ensenyaments teòrics
Exposicions teòriques centrades en el paper que juguen la llengua anglesa i la cultura anglo-americana en el discurs de la comunicació i en l'anàlisi de textos.

Ensenyaments pràctics (problemes)
Es realitzaran activitats de treball en parelles i en grup a fi de desenvolupar les quatre destreses de la llengua i especialment la comprensió i expressió oral (tècniques de parlar en públic). Al costat d'això, es desenvoluparan altres destreses del llenguatge visual amb les quals es combina el llenguatge verbal.

Seminaris
Assistència a jornades organitzades pel Departament d'Estudis Anglesos i el de Comunicació (quan aquestes s'importen en anglès) relacionats amb la llengua, la cultura i els mitjans de comunicació en el context anglosaxó.

Treball personal basat en pràctiques professionals. Les últimes setmanes de classe es dedicaran a les presentacions orals dels alumnes (veure sistema de avaluació).

Ensenyament no presencial i autoaprenentatge: treball en el CAL amb l'objectiu de realitzar exercicis personals d'entrenament en les diferents destreses. 

Tutories
Les tutories serveixen per orientar i proporcionar informació requerida pels alumnes sobre aspectes puntuals del programa o algun tema de classe. A part d'això, és necessari acudir al professor (bé a les seves tutories presencials o per l'aula virtut) per a la realització de la prova oral de les pràctiques.