Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1038 - Disseny de Sistemes de Bases de Dades

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica es desenvoluparà en funció de cada tipus de sessió:

  • Classe teòrica.

Les classes de teoria seran sessions actives on s'intercalaran explicacions del professorat (classes magistrals) amb el desenvolupament d'exercicis. Els exercicis es realitzaran, normalment, en grups per a fomentar el treball col·laboratiu. En algunes sessions serà necessari realitzar un treball previ, que consistirà en la lectura d'una part específica de la bibliografia o un conjunt de preguntes a resoldre individualment abans de la sessió.

La realització del treball previ i el desenvolupament dels exercicis de la classe obtindran una nota que formarà part de la qualificació corresponent a l'avaluació contínua.

  • Classe pràctica de problemes.

En aquestes sessions es proposaran un conjunt de problemes que han de ser resolts per l'alumnat de forma individual o en grup. Abans de la sessió, l'alumnat ha de resoldre el problema o alguna de les seues parts. Durant la classe de problemes es realitzen tasques de comprovació i resolució. Aquestes tasques es realitzaran mitjançant diferents tècniques: autoavaluació, avaluació per companys i companyes o correccions en la pissarra.

Igual que en les classes teòriques, la realització del treball previ i el desenvolupament dels exercicis obtindran una nota que formarà part de la qualificació corresponent a l'avaluació contínua.

  • Classe pràctica de laboratori.

Les sessions de laboratori consistiran en la resolució d'exercicis de forma individual. Tots els exercicis a realitzar en cada pràctica formen part d'un butlletí. Abans de cada sessió de laboratori l'estudiantat ha de llegir-se el butlletí i preparar-se la sessió de laboratori.

En finalitzar la classe de pràctiques, l'estudiantat lliura els exercicis de la pràctica. Aquests exercicis seran qualificats i la nota formarà part de l'avaluació contínua.