Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1038 - Disseny de Sistemes de Bases de Dades

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

A) Per a superar l'assignatura s'ha d'obtindre, com a mínim, un 50% de la qualificació corresponent a les tasques de l'avaluació contínua i, com a mínim, un 50% de la qualificació corresponent a l'examen.

L'avaluació contínua són 6 punts, dels quals:

  • Lliurament de pràctiques (2 punts): es realitzaran lliuraments periòdics en finalitzar cada sessió de pràctiques. Hauràs de lliurar, almenys, el 80% de les mateixes perquè puntuen.

  • Lliurament de teoria (2 punts): es realitzaran lliuraments en algunes sessions de teoria i problemes. Hauràs de lliurar, almenys, el 80% de les mateixes perquè puntuen.

  • Treball de l'assignatura (2 punts): es posarà la mateixa nota a tots els membres del grup.

B) L'alumnat es considera presentat si es presenta a l'examen o ha realitzat, almenys, un 75% de les tasques corresponents a l'avaluació contínua.

Les notes de cadascuna de les parts (avaluació contínua o examen) aprovades (nota superior al 50%) es guarden per a la segona convocatòria. La nota de l'avaluació contínua de pràctiques del treball de l'assignatura podrà recuperar-se en la segona convocatòria.