Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

EI1001 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EI1002 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EI1003 - Programació I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EI1004 - Estructura de Computadors

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EI1005 - Anglès (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EI1006 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EI1007 - Física

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EI1008 - Programació II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EI1009 - Organització i Gestió d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.