Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 62
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 28
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG04 - Capacitat de comunicar-se de forma oral i escrita en anglès en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

IR10 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes operatius i dissenyar i implementar aplicacions basades en els seus serveis.

Resultats d'aprenentatge

Relacionar el concepte de procés i fil amb el model d’execució de l’arquitectura i els problemes inherents de planificació, comunicació i sincronització. (IR10)

Manejar i comprendre material docent escrit en anglès en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions. (CG04)

Explicar mecanismes de gestió i planificació d’entrada/eixida. (IR10)

Explicar els mecanismes de gestió de sistemes de fitxers i resoldre casos d’ús i disseny. (IR10)

Explicar els mecanismes de gestió de memòria física i virtual i resoldre casos d’ús i disseny. (IR10)

Descriure la funció del sistema operatiu i la seua interacció amb l’arquitectura del computador i les aplicacions que s’hi executen. (IR10)