SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1159 - Aparell Digestiu i Nutrició

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

46 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 135
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB21 - Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

CB24 - Sistema digestiu. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema digestiu.

CB29 - Aparells i sistemes. Creixement, maduració i envelliment dels distints aparells i sistemes.

CB31 - Nutrició humana. Conèixer els principis bàsics de la nutrició humana.

CB33 - Metabolisme. Conèixer el metabolisme i la regulació i integració metabòlica.

DP02 - Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

EP07 - Anatomia patològica. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d’imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes.

HC02 - Exploració física. Ser capaç de realitzar una exploració física general i per sistemes, apropiada a l’edat del pacient, al sexe, a l’estat mental i físic, d’una manera completa i sistemàtica.

Resultats d'aprenentatge

Anatomia patològica. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d’imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes.

Aparells i sistemes. Creixement, maduració i envelliment dels distints aparells i sistemes.

Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

Metabolisme. conèixer el metabolisme i la regulació i integració metabòlica.

Nutrició humana. Conèixer els principis bàsics de la nutrició humana.

Sistema digestiu. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema digestiu.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16