SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0921 - Lingüística Aplicada a la Traducció de l'Anglès

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Projectes

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

La nota final de l'assignatura es derivarà del treball durant el curs i la participació en classe (20%), un treball final (20%) i un examen escrit (60%):

El treball durant el curs inclourà (1) tasques d'anàlisis d'exemples traducció que es demanaran a l'alumnat periòdicament i que es discutiran en classe; i (2) traduccions de textos proposats.

Es tindrà en compte la participació de l'alumnat: tant la seua assistència com la realització de les tasques i la seua posterior discussió en classe.

El treball final estarà relacionat amb els continguts principals del curs. Es donaran més detalls una vegada s'hagen cobert els continguts teòrics mínims per a dur-los a terme.

Encara que no és necessari aprovar cadascun d'aquests tres apartats, ni lliurar els treballs del curs o el treball final, l'alumnat ha d'obtenir un mínim de 5 sobre 10 en la suma dels tres apartats per a aprovar l'assignatura. No obstant açò, si l'alumne no arriba a la nota mínima per a aprovar, però té algun dels tres apartats aprovats, solament haurà de presentar-se a les parts suspeses en la segona convocatòria.

Es considera No presentat si l'alumne no realitza l'examen final.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16