Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1123 - Medicina Familiar i Comunitària

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució de casos

30%

Taller d'habilitats i simulació

20%

Criteris de superació

1. L'examen escrit que correspon amb els coneixements teòrics té una valoració de 50% de la nota final. Consisteix en una combinació de preguntes de tipus test amb opcions múltiples, preguntes per a desenvolupar i problemes per a raonar. Es valorarà: el domini de la matèria, precisió en les respostes, claredat expositiva, estructuració de les idees, l'esperit crític en la presentació de continguts i la capacitat d'anàlisi, síntesi i conclusió. Per a aprovar és necessari un mínim de 50% de la puntuació màxima.

2. La resolució de casos correspon amb l'examen pràctic que també es realitzarà de forma escrita. Consisteix en la realització d'exercicis pràctics i la resolució de problemes de tipus pràctic. Per a aprovar-ho és necessari un mínim de 50% de la puntuació màxima.

3. Observació/execució de tasques i pràctiques en els tallers d'habilitats i simulació: Per a aprovar-ho és necessari un mínim de 50% de la puntuació màxima a més de l'assistència als tallers.


Perquè l'alumne aprove l'assignatura ha de tenir aprovats els tres apartats (1, 2 i 3).
 

Nota: Existeix la possibilitat de recuperació d'una convocatòria a la següent. Per exemple, si un alumne aprova l'examen teòric però suspèn en examen pràctic, el teòric se li guarda per a la següent convocatòria en la qual haurà d'aprovar l'examen suspès.