Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1123 - Medicina Familiar i Comunitària

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC 1.- INTRODUCCIÓ A LA MEDICINA DE FAMÍLIA. MARQUE CONCEPTUAL I NORMATIU. ESTRUCTURES PRÒPIES DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA. GESTIÓ DE LA CONSULTA 

1. La Medicina de Família i l'Atenció Primària. 
1.1. Concepte i desenvolupament històric de la Medicina de Família. 
1.2. Models d'organització de l'Atenció Primària en els Sistemes Sanitaris. 

2. Conceptes de salut i malaltia. El model  biopsicosocial de salut i malaltia. 

3. La família i la comunitat com a unitats d'atenció. 
3.1. El paper de la família i de l'entorn social en el model salut-malaltia. 
3.2. Atenció familiar. El cicle vital familiar.  Genograma i  Patobiografia.
3.3. La comunitat. Aspectes culturals, socials i laborals d'interès en l'atenció sanitària. La  medicalització de la societat actual.
3.4. Situacions de risc familiar i social: ancià de risc; pacient  allitat; maltractaments i violència de gènere.

4. Activitats preventives en la pràctica clínica en Atenció Primària i en la consulta del Metge de Família. 
4.1. Influència dels estils de vida en la salut individual i poblacional. 
4.2. Promoció de la salut a nivell individual, familiar i comunitari.
4.3. El  PAPPS i altres programes d'activitats preventives a nivell internacional.

5. Estils de vida i medi ambient. La seua relació amb la salut. 
5.1. Conductes i hàbits saludables i de risc per a la salut. Nutrició, activitat física, consum de substàncies tòxiques, tòxics ambientals. 

6. Gestió clínica i de la consulta en Medicina de Família.
6.1. Guies clíniques i protocols d'actuació clínica en Medicina de Família.
6.2. Programes de salut.
6.3. Gestió de la malaltia. Ús racional de les proves diagnòstiques. Ús racional del medicament. Gestió de la Incapacitat Laboral. 


BLOC 2.- 2. EL METGE DE FAMÍLIA COM A AGENT DEL PACIENT EN EL SISTEMA SANITARI. GESTIÓ I COORDINACIÓ DE L'ATENCIÓ SANITÀRIA AL PACIENT 

1. Continuïtat i  longitudinalitat de l'atenció mèdica en Medicina de Família. 
1.1. El Metge de Família com a agent de la persona, gestor de casos i regulador de fluxos en el Sistema Sanitari. 
1.2. El Metge de Família com a garantia de la continuïtat i  longitudinalitat de l'atenció sanitària al pacient. 

2. Coordinació de l'atenció al pacient. 
2.1. El treball multidisciplinari en equip en Atenció Primària. 
2.2. El Metge de Família en la coordinació entre nivells sanitaris. Coordinació entre l'AP i l'Atenció especialitzada. 
2.3. Coordinació soci‐sanitària.
2.4. Emissió de certificats, parts d'Incapacitat laboral, valoració de minusvalidesa i dependència.

3. El mètode de raonament clínic i el procés de presa de decisions. 
3.1. La incertesa diagnòstica en Atenció Primària. 
3.2. Participació del pacient en la presa de decisions.


BLOC 3. ESTRATÈGIES DE TREBALL DEL METGE DE FAMÍLIA DAVANT ELS PROBLEMES DE SALUT MÉS PREVALENTS EN ATENCIÓ PRIMÀRIA. 

1. Estratègies d'actuació en la consulta delMF.
1.1. El pacient agut. 
1.2. El pacient crònic; el pacient amb  pluripatologia i  polimedicat.
1.3. Guies clíniques i de consens. Protocols d'actuació.
1.4. Seguretat del pacient.

2. Ús racional del medicament i de les proves diagnòstiques.
2.1. Exploració física basada en evidències.
2.2. Ús de fàrmacs en situacions especials: ancià, embaràs i lactància.
2.3. Principis de prescripció prudent i segura.

3. Actuació del Metge de Família davant els problemes de salut més  prevalents.

3.1. Maneig del pacient amb risc cardiovascular.
3.2. Maneig del pacient amb DM2.
3.3. Maneig del pacient amb problemes de salut mental.
3.4. Maneig del pacient amb problemes  osteomusculars.
3.5. Infeccions més  prevalents en AP.


BLOC 4. MODELS DE RELACIÓ MÈDIC-PACIENT EN MEDICINA DE FAMÍLIA. CARACTERÍSTIQUES DE LA COMUNICACIÓ MÈDIC-PACIENT I DE L'ENTREVISTA CLÍNICA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA. ASPECTES RELLEVANTS DE LA COMUNICACIÓ AMB PACIENTS I FAMILIARS EN MEDICINA DE FAMÍLIA 

1. Models de relació mèdic-pacient: del paternalisme a l'autonomia del pacient
1.1. Responsabilització del pacient en la seua pròpia salut i presa de decisions compartides. 

2. Habilitats de comunicació en Medicina de Família. 
2.1. L’entrevista clínica centrada en el pacient. L'entrevista clínica  semiestructurada. 
2.2. Com informar i com negociar amb els pacients i els seus familiars. 
2.3. Entrevista clínica en situacions especials: pacient polidemandant, pacient  hiperfreqüentador, pacient agressiu i desconfiat, maneig de l'acompanyant.
2.4. Com donar consell mèdic i com modificar hàbits i estils de vida: l'entrevista motivacional. 
2.5. Com comunicar males notícies. 
2.6. Escales de valoració de l'entrevista clínica: escala  cicca.

3. La comunicació amb altres professionals. 


BLOC 5.- ALTRES PROBLEMES DE SALUT  PREVALENTS EN AP. EL PACIENT TERMINAL. 
5.1. Problemes respiratoris.
5.2. Problemes neurològics.
5.3. Problemes cardíacs.
5.4. Problemes  nefrourològics.
5.5. Problemes  oftalmològics i otorinolaringològics.
5.6. Problemes  dermatològics.
5.7. Problemes digestius.
5.8. El pacient terminal.