Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

PS1001 - Anàlisi de Dades en Psicologia (Estadística)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 45 105
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1006 - Anglès per a Psicòlegs (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1007 - Psicologia Evolutiva I (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1008 - Mètodes i Tècniques d'Investigació

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1009 - Percepció i Atenció

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1010 - Història de la Psicologia (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1011 - Psicologia de la Personalitat

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1012 - Psicologia de l'Aprenentatge

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1005 - Neurobiologia de la Conducta (Fisiologia)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1013 - Psicologia Social (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1014 - Psicologia de les Diferències Humanes (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1015 - Motivació i Emoció

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1016 - Psicologia Evolutiva II

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1017 - Memòria i Llenguatge

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1018 - Avaluació i Diagnosi Psicològic

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 75 75
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1019 - Psicologia dels Grups

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1020 - Psicometria

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1021 - Dissenys d'Investigació

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1022 - Psicologia Educativa

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1023 - Psicopatologia

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 75 75
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1024 - Psicologia del Treball i de les Organitzacions

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 75 75
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1026 - Intervenció Psicosocial

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 75 75
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1027 - Intervenció Psicoeducativa

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 75 75
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1028 - Neuropsicologia

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 75 75
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1029 - Psicopatologia Experimental

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1030 - Psicologia Clínica de la Salut

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 75 75
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1031 - Neurofarmacologia de la Conducta

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1033 - Funcions Cognitives Superiors

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1034 - Avaluació i Intervenció Clínica

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 75 75
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1035 - Psicologia dels Recursos Humans

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1036 - Psicologia Positiva i Salut

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1037 - Neurociència Afectiva i Social

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1038 - Avaluació de Programes

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1040 - Psicogerontologia

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1041 - Psicologia Comunitària

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1044 - Drogodependències

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1045 - Psicologia de l'Estrès i l'Adaptació

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1047 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Anual - Pràctiques

12 250 50
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

PS1048 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

6 3 147
Crèdits Hores presencials Hores no presencials