Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SAM029 - Competència Pragmàtica

SAY529 - Competència Pragmàtica (AD)