Temari

Temari

Sessions Teòriques-Pràctiques (problemes)

Tema 1. Control del síndrome coronari agut a UCI. Identificació i prevenció de complicacions.

Tema 2. Hemodinàmica, tècniques i resolució de problemes.

Tema 3. Control de la insuficiència cardíaca aguda i abordatge al diagnòstic diferencial del xoc.

Tema 4. Control de les malalties del pericardi. Drenatge pericàrdic

Tema 5. Cures postreanimació.


Sessions pràctiques (laboratori)

Seminari

Tema 1. Algorisme d'arítmies cardíaques. Tractament i tècniques relacionades.

Tema 2. Fluidoteràpia, administració de fàrmacs i accessos vasculars d’elecció.

Pràctica Laboratori

Tema 1. Conceptes de monitorització hemodinàmica, gestió d'alarmes i cures associades.

Tema 2. Monitorització hemodinàmica: sistemes invasius, mínimament invasius i no invasius.