Temari

Temari

1. L'educació com a cultiu de la humanitat:
- “Coneix-te a tu mateix”: Sòcrates i el autoexamen crític
- Educar per a la ciutadania intercultural i democràtica
- De la justícia poètica a la imaginació narrativa
- Noves perspectives per a una educació liberal a Europa
- La formació de professionals reflexius
- Democràcia i educació


2. La retòrica com a fonament de l'educació i de la ciutadania:
- L'ésser humà com ser social i retòric
- El coneixement com a acció i resultat
- Teoria de l'acció com a ciència humana
- El mecanisme metafòric i metonímic del llenguatge
- Retòrica i canvi conceptual
- La retòrica, element bàsic de la formació humana


3. La literatura com a filosofia moral:
- Un enfocament narratiu per a l'educació moral
- Teoria literària i teoria ètica: llegir per a viure
- La idea de formació en la novel·la
- “Arriba a ser el que eres”: Els anys d'aprenentatge de Wilhelm Meister de Goethe