Temari

Temari

 PART 1: L'ÀMBIT DE L'ÈTICA ECOLÒGICA.
1.- Introducció a l'ètica ecològica: definició, fonaments i aplicacions.
2.- Principals problemes ètics que afecten al medi ambient.
3.- Principals problemes ètics en la relació de l'ésser humà amb els animals.
4.- Declaracions internacionals sobre els drets de la Terra i dels animals.


PART 2: TEORIES DE L'ÈTICA ECOLÒGICA.
5.- Conceptualització de la crisi ecològica.
6.- Fonaments de l'antropocentrisme.
7.- Fonaments del fisiocentrisme (pathocentrisme, biocentrisme i ecocentrisme).
8.- El desenvolupament sostenible i l'ètica del consum.


PART 3: APLICACIONS DE L'ÈTICA ECOLÒGICA.
9.- Política i ecologia.
10.- Economia i ecologia.
11.- Empreses i ecologia.
12.- Professions i ecologia