Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Presentacions orals i pòsters

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

Els criteris de superació de l'assignatura són els següents:
 
1. Lectura prèvia dels articles plantejats així com la contribució al debat de classe. 20%
2. Exposició oral en classe d'un dels aspectes tractats en classe i aportació d'opinió personal fonamentada per escrit: 80% (mínim 40%)
 
Es considerarà a un alumne presentat sempre que hagi realitzat la prova 2 (exposició oral) hagi presentat el treball escrit .