Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Projectes

100%

Criteris de superació

Projecte que l'alumnat ha de realitzar:

  • Tasques pràctiques durant les classes (10%)
  • Tasques a casa: Ressenya+lectures i discussió al fòrum+idees clau (40%)
  • Tasca final en grup: elaboració d'una programació integrada de llengües (50%)

A) L'alumnat ha d'obtenir un 5 com a nota mínima per superar l'assignatura.

B) Es considerarà presentat l'alumnat que entregue la ressenya  i la tasca final o les idees clau i la tasca final.

C) Altres consideracions sobre l'avaluació:

  • L'estudiantat pot superar l’assignatura en la segona convocatòria, independentment dels resultats obtinguts en les proves de la primera convocatòria.
  • En la segona convocatòria del curs l’estudiantat tindrà dret a ser avaluat de totes les proves recuperables que no haja aprovat.
  • La valoració de les activitats no recuperables superades durant el semestre es conservarà durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic.