Temari

Temari

1. Introducció a la Intel·ligència Ambiental.

2. Psicologia i
Intel·ligència Ambiental.

3. Context awareness.

4. Multimodal Interaction.

5. Networking.

6. Aplicacions.