Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAX007 - Programes d'Intervenció (5): Programes de Rehabilitació amb Grups Especials: Pacients amb Recuperació Incompleta, Trastorns de la Personalitat i Patologia Dual

Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

62,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 12,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Ser capaç d'incorporar al cas individual de la persona afectada d'una malaltia mental greu una perspectiva integradora que es concrete en un pla integrat, individualitzat, compartit i continuat d'intervenció.

CE06 - Ser capaç d'interaccionar amb els usuaris i els seus afins d'una manera mútuament enriquidora.

CE08 - Ser capaç de treballar en la pràctica assistencial amb supervisió i assumpció progressiva de responsabilitats.

CE09 - Ser capaç de practicar a l'entorn de treball habitual dels serveis les tècniques concretes d'avaluació i intervenció amb persones afectades per una malaltia mental greu.

CE10 - Ser capaç d'atendre al seu rol com a terapeuta en el seu vessant personal.

CE12 - Ser capaç de pensar estratègies en positiu de promoció de la salut mental en diferents nivells.

Resultats d'aprenentatge

Exposar els principis bàsics de les intervencions en casos complexos.

Aplicar en casos reals i amb supervisió les tècniques apreses dins de les seues competències professionals.

Acreditar mitjançant el seu reflex en el portafoli les modalitats d'interacció amb usuaris, familiars i altres professionals.