Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

L'avaluació dels crèdits teòrics i pràctics és diferent però, al final, l'estudiant obtindrà una nota única amb la següent distribució: 50% de la nota s'obtindrà com a resultat de l'avaluació teòrica i el 50% restant de l'avaluació pràctica.

L'avaluació del contingut teòric consistirà en un examen i demostrar no només el seu coneixement del contingut estudiat, sinó també la seva capacitat d'aplicació de la reflexió i la pràctica dels continguts. La millor marca corresponent a la composició teòrica és de 5. L'avaluació d'aquests crèdits es farà al final del semestre o en diferents proves al llarg del mateix, a decissió de l'estudiant.

La part pràctica serà avaluada amb una puntuació màxima final de 5. Per a l'avaluació de la part pràctica es tindrà en compte el seu correcte disseny, així com l'interès dels alumnes, la participació a l'aula i la presentació final.

La nota final de l'assignatura és la suma de totes les qualificacions obtingudes en les avaluacions teòriques i pràctiques, però només si ambdues parts estan avaluades amb un mínim de 2,5 cadascun. Aquells alumnes que no hagin aconseguit un 50% en l'avaluació teòrica o pràctica no podran superar aquest mòdul.