Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

40%

Criteris de superació

A) Obtenir una qualificació mínima superior a 5 sobre 10 en cadascun dels punts de l'apartat 10.1.

B) Es considerarà presentat l'estudiantat que assistisca a l'examen escrit. Si s'han superat els restants apartats indicats en el punt 10.1 es conservarà la nota únicament en la segona convocatòria.