Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Resolució de casos

30%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Criteris de superació

Es considerarà que un alumne o una alumna s'ha presentat a l'assignatura, quan es presente a més del 75% de les proves.

És necessari obtenir una qualificació mínima de 4 sobre10 en cadascun dels apartats anteriors.