Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP505 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Matemàtica)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

 

En termes generals, per a superar l’assignatura l’estudiantat ha d’expressar-se oral i per escrit de manera correcta i ajustada. No es permetran errors com les faltes d’ortografia.

De manera específica, quant a les diverses proves d’avaluació:

a) Cal aprovar tant l’avaluació contínua  com el projecte d’innovació.

b) L’estudiant o estudianta es considerarà presentat a l’assignatura sempre que haja realitzat almenys el 25% de les activitats de l’avaluació contínua. Així mateix, el fet de  presentar el projecte serà suficient per a considerar la convocatòria consumida.