Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP116 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Física i Química

Anual

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

50%

Prova teòrica

50%

Criteris de superació

Activitats d'avaluació:
  • Prova escrita (obligatòria, recuperable): 20  %
  • Quadern digital (blog/portafolis digital) (obligatòria, recuperable), a partir de treball presencial i no presencial: 50 %
  • Presentació treball/article científic (no recuperable), a partir de treball presencial i no presencial: 30 %.
A) Per aprovar aquesta assignatura cal obtenir una nota mitjana final igual a 5 sobre 10.
B) L'alumne es considerarà com a presentat si es presenta a la prova escrita de la convocatòria corresponent.