Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRB002 - Disseny del Màrqueting Operatiu en el Llançament d’un Nou Producte

Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. EL PRODUCTE1.1. Concepte de producte

1.2. Decisions sobre el producte individual

1.3. Decisions sobre la cartera de productes

1.4. Desenvolupament de nous productes

1.5. Creació de diferències competitives a través del producte

1.6. Estratègies sobre el producte individual

1.6.1. Envasat

1.6.2. Etiquetatge

1.6.3. Garanties

1.7. Estratègies sobre la cartera de productes

1.7.1. Dimensions de la cartera de productes: profunditat, amplitud i longitud

1.7.2. Estratègies sobre la cartera

1.7.3. Estratègies sobre una línia de productes

1.8. Category Management

Bibliografia bàsica:

· Fernández del Hoyo, Á.P. (2009): Temes 1 i 2

· Kotler i Lane (2012): Tema 12

· Lambin Gallucci i Sicurello (2009): Tema 11

· Belío, J.L. i Sainz, A. (2007): Tema 1

· Jiménez et al., (2004): Tema 6TEMA 2. EL CICLE DE VIDA DEL PRODUCTE2.1. El cicle de vida dels productes

2.2. Estratègies de màrqueting en la fase d'introducció i l'avantatge del pioner

2.3. Estratègies de màrqueting en la fase de creixement

2.4. Estratègies de màrqueting en les fases de maduresa i decliviBibliografia bàsica:

· Fernández del Hoyo, Á.P. (2009): Temes 1 i 2

· Kotler i Lane (2012): Tema 12

· Lambin Gallucci i Sicurello (2009): Tema 11

· Belío, J.L. i Sainz, A. (2007): Tema 1BLOC II: SERVEITema 3. Disseny i Gestió de Serveis3.1. Naturalesa i tipologia de serveis.

3.2. Estratègies de màrqueting per a les empreses de serveis.

3.3. La gestió dels serveis de suport al producte.Bibliografia bàsica:

· Kotler i Lane (2012): Tema 13

· Belío, J.L. i Sainz, A. (2007): Tema 1BLOC III: PREUTEMA 4. EL PREU: MÈTODES DE FIXACIÓ I ESTRATÈGIES4.1. Naturalesa i importància del preu

4.2. Factors determinants del preu

4.3. Mètodes de fixació de preus

4.3.1. Mètodes basats en els costos

4.3.2. Mètodes basats en la competència

4.3.3. Mètodes basats en la demanda

4.4. Estratègies de preus

4.4.1. Estratègia de preus per a nous productes

4.4.2. Estratègies d'ajustos de preus

4.4.3. Estratègies per a una gamma de productes

4.4.4. Estratègies de preus enfront de la competènciaBibliografia bàsica:

· Kotler i Lane (2012): Tema 14.

· Lambin Gallucci i Sicurello (2009): Tema 15

· Belío, J.L. i Sainz, A. (2007): Tema 2

· Nagle i Holden (2002): Temes 1, 6-13Bibliografia Complementària:

· Cros, V. (1996): Com fixar el preu òptim. Una Guia Pràctica. Edit Deusto-Gestión 2000.

· Fletcher, T.; Russell-Jones, N. (2000): Política de preus: com crear el màxim valor a través d'una fixació efectiva. Edit Deusto-Gestión 2000.

· Monroe, K.B. (1992): Política de preus. Per fer més rendibles les decisions. Edit.McGraw Hill.BLOC IV: CANALS DE COMERCIALITZACIÓTema 5. LA DISTRIBUCIÓ COMERCIAL I EL CANAL DE COMERCIALITZACIÓ: FUNCIONS, FORMES D'ORGANITZAR EL CANAL I INTERMEDIARIS5.1. La distribució comercial: la seva importància i funcionament

5.2. Tendències de la distribució comercial a Espanya

5.3. Concepte i components del canal de comercialització

5.4. Funcions i fluxos del canal de comercialització

5.5. L'organització dels canals de distribució: sistemes verticals i horitzontals

5.6. Els intermediaris majoristes

5.7. Els intermediaris minoristes

Bibliografia bàsica:

· Casares i Rebollo (2005), cap. 1, 4, 5 i 6

· Vázquez i Trespalacios (2006), cap. 1, 2, 3 i 5

· Informe de la Distribució Comercial a Espanya 2010 (2011): BUTLLETÍ ECONÒMIC DE ICE N º 3015, de l'1 al 15 d'agost del 2011 (IDC 2011)Bibliografia complementària:

· Creu Roche (1999), cap. 1

· Miquel et al. (2006), cap. 1

· Stern et al. (1999), cap. 1

· De Juan (2005), cap.1.Tema 6. EL DISSENY DEL CANAL DE COMERCIALITZACIÓ I LA GESTIÓ DE RELACIONS6.1. - El disseny del canal pel fabricant.

6.2. - La gestió del canal pel fabricant.

6.3. - Situacions de lideratge, poder, conflicte i dependència.

6.4. - La cooperació al canal.Bibliografia bàsica:

· Vázquez i Trespalacios (2006), cap. 11 i 12.

Bibliografia complementària:

· Casares i Rebollo (2005), cap. 7

· Creu Roche (1999), cap. 3

· Stern et al. (1999), cap. 8 i 10.Tema 7.MERCHANDISING, GESTIÓ PER CATEGORIES I MARQUES DEL DISTRIBUIDOR7.1. - Marxandatge de presentació i de seducció

7.2. - Marxandatge de gestió: ECR, gestió per categories i DPP

7.3. - Marques del distribuïdorBibliografia bàsica:

· Vázquez i Trespalacios (2006), cap. 7, 8 i 9 i 10.

· De Juan (2005), cap. 13.

Bibliografia complementària:

· Miquel et al. (2005), cap. 7.

· Revista Distribució i Consum: especials sobre marca del distribuïdor.Tema 8. La Logística8.1. - Logística i distribució física

8.2. - Les decisions de transport i emmagatzematge

8.3. - La gestió i control d'inventaris

8.4. - Els sistemes d'informacióBibliografia bàsica:

· Casares i Rebollo (2005), cap. 9.

Bibliografia complementària:

· Miquel et al. (2005), cap. 11 i 12

· Stern et al. (1996), cap. 4

· Burruezo (1999), cap. 8

· Pelton et al. (2005), cap. 9.

BLOC V: LA GESTIÓ DE MARCATEMA 9. CREACIÓ I GESTIÓ DE LA MARCA9.1. Conceptualització de Marca

9.2. La identitat i imatge de marca

9.3. La marca com a actiu estratègic

9.4. Procés de creació i gestió de marques

9.5. Desenvolupament i manteniment del valor de marca

9.6. La cartera de marques

9.7. Les funcions del Brand ManagerBibliografia Bàsica

· Kotler i Lane (2012): Temes 9 i 10

· Belío, J.L. i Sainz, A. (2007): Tema 5

· Lambin Gallucci i Sicurello (2009): Temes 12 i 13

· Jiménez et al., (2004): Temes 1-6

 

TEMA 10. ESTRATÈGIA DE MARCA10.1. Estratègies bàsiques de marca

10.2. L'extensió de marca

10.2.1. Concepte i continguts de l'extensió de marca

10.2.2. Estratègies d'extensió de marca

10.3. La marca en els mercats exteriors

10.3.1. La importància de la marca al mercat internacional

10.3.2. Estratègies internacionals de marca

10.3.3. L'efecte made​​-in en l'estratègia de marca

10.4 El registre de la marca

10.4.1. El registre internacional de la marca

 

 

BLOC VIDIRECCIÓ DE COMUNICACIÓ EN MÀRQUETINGTEMA 11LA COMUNICACIÓ INTEGRADA DE MÀRKETING11.1. La comunicació i el màrketing

11.2. Instruments de comunicació

11.3. Comunicació integrada de màrketingBibliografia Bàsica:

· BelíoJ.L. i SainzA. (2007)Tema 4

· Bigné (2003)Temes 1 i 3

· Díaz de CastroMartín Armarioi Sánchez Franco(2002)Tema 1

· Kotler i Lane (2012)Tema 17

· Reinares i Calvo (1999)Tema 1

· Rodríguez del Bosque i de la Ballina (1998), cap. 1
 
TEMA 12. LA PUBLICITAT AL ENTORN DE MARKETING12.1. La publicitatconceptetipologia i objectius

12.2. El mercat publicitarianunciantsagències i mitjans

12.3. La planificació publicitària i el briefing

12.4. El missatge publicitari com a plataforma creativa: tipus i codificació

12.5. La planificació de mitjans i suports publicitaris i el pressupost publicitari

12.6. Eficàcia publicitàriael pretest i el posttest publicitari

12.7. Efectes econòmics i socials de la publicitat

12.8. Resposta de la publicitatvendes i variables interventores

12.9. Legislació i autoregulació publicitàriaBibliografia Bàsica:

· Belío, J.L. i SainzA. (2007)Tema 4

· Bigné (2003), cap. 2, 46, 78, 9

· Díaz de CastroMartín Armarioi Sánchez Franco(2002)Temes 2-7

· Kotler i Lane (2012)Tema 18

· Reinares i Calvo (1999), cap. 2 i 9

· Reinares LaraE. i Reinares LaraP (2003)Capítol 4.

· Royo (2002)Temes 2, 36 i 7

· Tellis i Rodó (2002)Tema 1, 3-8 i 13-15, 17
 
TEMA 13. LA PROMOCIÓ DE VENDES. lES RELACIONS PÚBLIQUES, EL PATROCINI I MECENATGE I LES FIRES COMERCIALS I EXPOSICIONS13.1. La promoció de vendes en el context comunicacional

13.1.1. Principis i objectius de la promoció de vendes

13.1.2. Regulació i tècniques de la promocions de vendes

13.1.2.1. Promocions dirigides a la força de vendes

13.1.2.2. Promocions del detallista

13.1.2.3. Promocions dirigides al consumidor

13.1.2.4. Promocions dirigides al prescriptor

13.1.3. Planificació i avaluació de les promocions de vendes

13.2. Les relacions públiques en el context del mix de comunicació

13.2.1. Principals decisions i objectius en les relacions públiques comercials

13.2.2. Selecció de missatges i suports, aplicació del pla i avaluació de les relacions públiques

13.2.3. Ètica de les relacions públiques

13.3. El patrocini i el mecenatge: Concepte i delimitació.

13.3.1. Desenvolupament, objectius i tipus de patrocini

13.3.2. Procés de planificació, control i avaluació

13.4. Les Fires comercials, les exposicions i els salons: la seva importància en el context comunicacional

13.4.1. La planificació estratègica de les fires i exposicions

13.4.2. La Pre-fira

13.4.3. La fira

13.4.4. La post-firaBibliografia Bàsica:

· Belío, J.L. i Sainz, A. (2007): Tema 4

· Bigné (2003), cap. 10-11, 13-16

· Díaz de Castro, Martín Armari, i Sánchez Franco, (2002): Temes 15-18

· Kotler i Lane (2012): Tema 18 i 19

· L'Etang, Jaques (2009): Relacions Públiques, Conceptes, pràctica i crítica. Edit. UOC.

· Reinares Lara, P. i Calvo Fernández, S. (1999): Temes 5-8

· Rodríguez del Bosque, de la Ballina (1998), Temes 8 i 9

· Seitel, F. (2002): Temes 1 i 2

· Li Monnier (2000): cap. 2, 3, 4 i 5

· Tellis, i Rodó (2002). Temes 9-12TEMA 14. EL MARKETING EN MITJANS DIGITALS: MARKETING DIRECTE, INTERACTIU I MARKETING VIRAL14.1. El màrqueting directe i els seus principals avantatges en el context comunicacional

16.1.1. Màrqueting directe per correu o "mailing"

14.2. Màrqueting interactiu

16.2.1. El disseny d'un lloc web atractiu

14.3. El màrqueting viral

14.3.1. Concepte, característiques i tipologia

14.3.2. El procés del màrqueting viral

14.3.3. Antecedents del procés del màrqueting viral al correu electrònic

14.3.4. El màrqueting viral i la telefonia mòbil

14.4. Les xarxes socials i la seva influència en les decisions de comunicació de l'empresaBibliografia Bàsica:

· Belío, J.L. i Sainz, A. (2007): Tema 4

· Bigné (2003), cap. 13-16

· Díaz de Castro, Martín Armario, i Sánchez Franco, (2002): Temes 15 i 18.

· Kotler i Lane (2012): Tema 19

· Rodríguez del Bosque i de la Ballina (1998), Temes 10, 11 i 12

· Reinares Lara, P. i Calvo Fernández, S. (1999): Tema 7 i 8

· Seitel, F. (2002): Temes 1 i 2

· Maqueira, J.M. i Bruque, S. (2009). Tema 1