Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

BI2201 - Biologia

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

BI2202 - Física

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

BI2203 - Història del Pensament Científic (Història)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 2 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

BI2204 - Matemàtiques

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

BI2205 - Química

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

BI2206 - Fonaments de Bioquímica (Bioquímica)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

BI2207 - Evolució i Biodiversitat Biològica (Biologia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

BI2209 - Citologia i Histologia

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

BI2210 - Química Orgànica (Química)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula