Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS2017 - Policia Científica

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

a) El 70% de la nota s'obtindrà per mitjà de la realització d'un examen escrit, amb preguntes de tipus test (que descomptaran els errors) i de desenvolupament. El 30% restant s'obtindrà per mitjà de l'elaboració d'un o més treballs de prácticas/investigación; dites pràctiques o treballs no tindran caràcter de recuperable. Donada la importància de la prova escrita, per a superar l'assignatura serà necessària l'obtenció almenys d'una nota mínima d'un 3,5 sobre el màxim de 7 punts de l'examen; les qualificacions inferiors no permetran fer mitja amb els treballs.

A partir dels 3,5 punts de l'examen es podrà sumar la puntuació de la part pràctica. L'assignatura se supera amb l'obtenció de 5 punts en total, respectant el mínim especificat en la part de l'examen.

b) Es considerarà que l'estudiant s'ha presentat a l'assignatura quan assistisca l'examen.