Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2020 - Disseny per a Fabricació: Processos i Tecnologies (I)

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica utilitzada inclou la realització de:
 

  • Classes presencials de teoria. Classes amb explicació del professorat dels continguts teòrics bàsics de l'assignatura. Es fomentarà la interacció professorat-estudiantat, fonamentalment a través de: preguntes plantejades pel professorat per a analitzar el grau de comprensió dels conceptes per  l'estudiantat; preguntes plantejades per l'estudiantat per a resoldre dubtes sorgits durant l'explicació.
  • Classes presencials pràctiques i de problemes. Classes en les quals el professorat plantejarà un problema o cas pràctic, relacionat amb els continguts vistos durant les classes de teoria. A continuació, el professorat el resoldrà amb la finalitat d'explicar les metodologies, mètodes, eines, procediments, etc. que permeten desenvolupar, obtenir i valorar una o diverses solucions vàlides. Es fomentarà la interacció professorat-estudiantat fonamentalment a través de: preguntes plantejades pel professorat sobre aspectes metodològics o possibles solucions al problema o cas pràctic; preguntes plantejades per l'estudiantat per a resoldre dubtes sorgits durant la resolució del problema o cas pràctic.
  • Sessions presencials de seminari. Sessions en les quals el professorat plantejarà un o diversos problemes o casos pràctics en els quals calga aplicar els continguts vistos durant les classes de teoria i durant les classes pràctiques i de problemes. Els problemes o casos pràctics seran analitzats per l'estudiantat, de manera individual o en xicotets subgrups en funció del tipus, per a desenvolupar, proposar i justificar una o diverses solucions. Les solucions proposades seran supervisades pel professorat i compartides amb la resta de l'estudiantat o subgrups. Es fomentarà el debat entre l'estudiantat sobre les solucions proposades, i s'analitzaran i compararan els diferents aspectes de cadascuna d'aquestes. El professorat moderarà el debat i realitzarà les correccions i aclariments oportuns, així com les conclusions finals.
  • Sessions presencials de laboratori. Sessions en les quals l'estudiantat executarà i observarà en funcionament equipament real específic relacionat amb els continguts de l'assignatura. En alguns àmbits, l'estudiantat ha d'adquirir destresa en el maneig de determinats instruments o equips. S'analitzaran i justificaran els diferents aspectes posats en pràctica en la sessió de laboratori, i es relacionaran amb els continguts vistos en les classes de teoria, en les classes pràctiques i de problemes i en les sessions de seminari.
  • Sessió presencial de tutoria de grup. Sessió en la qual es realitzarà una tutoria grupal vinculada al desenvolupament d'un treball en grup per l'estudiantat. L'estudiantat realitzarà una breu presentació dels resultats obtinguts. El professorat comentarà amb tots els grups els resultats i juntament amb l'estudiantat establirà les principals conclusions obtingudes, resoldrà, així mateix, els dubtes o problemes trobats.
  • Treball autònom no presencial. Treball i estudi de l'estudiantat, bé individual o bé en grup, per a aconseguir el nivell d'aprenentatge necessari i preparar les diferents proves d'avaluació de l'assignatura.

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau.