Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

DI2001 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

DI2002 - Matemàtiques I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

DI2003 - Expressió Gràfica I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

DI2004 - Història del Disseny Industrial

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

DI2005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

DI2006 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

DI2007 - Expressió Gràfica II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

DI2008 - Expressió Artística I

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

DI2009 - Matemàtiques II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

DI2010 - Materials I

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.