Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ES2019 - Educació Física de Base

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG03 - Resolució de problemes.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG07 - Presa de decisions.

CE1.1 - Comprendre, elaborar i saber aplicar els procediments, estratègies, activitats, recursos, tècniques i mètodes que intervenen en el procés d'ensenyament-aprenentatge amb eficiència, i desenvolupar tot el curs de l'acció en tots els sectors d'intervenció professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiu, entrenament físic i esportiu, exercici físic per a la salut i direcció d'activitat física i esport).

CE1.2 - Dissenyar i aplicar el procés metodològic integrat per l'observació, reflexió, anàlisi, diagnòstic, execució, avaluació tecnicocientífica i/o difusió en diferents contextos i en tots els sectors d'intervenció professional de l'activitat física i de l'esport.

CE1.3 - Comunicar i interactuar de manera adequada i eficient en activitat física i esportiva, en contextos d'intervenció diversos, i demostrar habilitats docents de manera conscient, natural i continuada.

CE1.4 - Adaptar la intervenció educativa a les característiques i necessitats individuals per a tota la població, amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com ara la població escolar, les persones majors (tercera edat), les persones amb mobilitat reduïda i les persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per personal mèdic), amb atenció al gènere i la diversitat.

CE7.2 - Conèixer, elaborar i saber aplicar els condicionants ètics i deontològics, estructurals i organitzatius, l'acompliment professional i les normatives de l'exercici professional dels graduats i graduades en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport en qualsevol sector professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiu, entrenament físic i esportiu, exercici físic per a la salut o direcció d'activitat física i esport); així com ser capaç de desenvolupar un treball multidisciplinari.

Resultats d'aprenentatge

- Utilitzar l'educació física de base per a intervenir adequadament en el desenvolupament i formació d'escolars.

- Utilitzar el joc motor i l'expressió corporal com a eines essencials en l'educació física de base.

- Dissenyar i aplicar el procés metodològic en l'ensenyament de l'educació física de base.

- Conèixer i saber aplicar els condicionants ètics i deontològics en el treball amb persones de poca edat.

- Comunicar i interactuar adequadament en contextos relacionats amb l'educació física de base.

- Aplicar procediments, estratègies, activitats i mètodes en el procés d'ensenyament-aprenentatge relacionat amb l'educació física de base.