ES2012 - Biomecànica de l’Esport (Física)

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia a les classes utilitzarà tècniques expositives buscant a la vegada la participació activa de l'alumnat. En les sessions pràctiques s'utilitzaran plantejaments més actius d'intervenció individual i grupal de l'alumnat, que podrà construir i exposar la seua pròpia informació a partir del material documental o de les indicacions del professorat. La metodologia a utilitzar en les sessions pràctiques pretén motivar l'alumne perquè no només adquirisca un coneixement descriptiu de la biomecànica, sinó que aconseguisca una comprensió dels fenòmens físics en què es basa.