AG1835 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Per a poder matricular-se de l'assignatura Pràctiques externes és necessari haver superat el 79,41% dels ECTS de les matèries de formació bàsica i obligatòria, sense considerar la matèria de Pràctiques externes i Treballfinal de grau per al còmput d'este percentatge.

162,0
Crèdits