Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

320 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 12
Hores presencials Hores no presencials

Competències

P01 - Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la seua gestió

P02 - Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació en l'aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència

P03 - Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, d'ensenyament i aprenentatge mitjançant el domini de tècniques i estratègies necessàries

P04 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre

P05 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuar i reflexionar des de la pràctica

P06 - Participar en les propostes de millora dels diversos àmbits d'actuació que es puguen establir en un centre

P07 - Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants i estudiantes de 0-3 anys i de 3-6 anys

P08 - Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social

P09 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuar i reflexionar des de la pràctica en anglès

Resultats d'aprenentatge

R25 - Planificar i elaborar una memòria de pràctiques on recollir tot l'aprenentatge desenvolupat durant les pràctiques, reflexionar sobre el treball desplegat i l'aprenentatge propi en un centre d'alta diversitat

R25 - Planificar i desenvolupar unitats didàctiques/projectes adaptats per a tots els i les alumnes de l'aula d'alta diversitat

R25 - Intervenir i gestionar l'aula en funció de les particularitats de l'etapa d'infantil en el centre d'alta diversitat

R25 - Elaborar activitats que reflectisquen la rellevància i el respecte a les diferències i a l'atenció a la diversitat en qualsevol àrea de continguts

R25 - Conèixer les instal·lacions dels centres d'alta diversitat i valorar la seua funcionalitat

R25 - Conèixer la realitat educativa d'un centre d'alta diversitat i realitzar una anàlisi crítica

R25 - Conèixer i reflexionar sobre les metodologies i situacions d'ensenyament-aprenentatge de l'aula i d'alta diversitat

R25 - Comprendre el funcionament i l'organització del centre educatiu d'alta diversitat en el qual es desenvolupen les pràctiques

R25 - Analitzar els processos comunicatius i interactius amb les famílies i l'entorn socioeducatiu d'un centre d'alta diversitat