Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1830 - Formes de Vida i Paisatges Històrics

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

50%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

La qualificació global de l’estudiantat es farà ponderant les següents proves:

a)   Carpeta o quadern d'aprenentatges (25%),

b)   Execució de les tasques i pràctiques del curs (25%), i

c)   Elaboració i exposició de projectes (50%).

 

Per a superar l’assignatura cal:

·         Realitzar totes les activitats exigides durant el curs i obtenir una nota mitjana global igual o superior a 5 sobre 10 (recuperable en 2a convocatòria).

·         L’estudiantat que no presente totes les activitats exigides tindrà com a qualificació final de l'assignatura “No presentat”.